G. J. Higgerson

CSIRO
CSIRO Textile and Fibre Technology
PO Box 21
Belmont, Victoria Australia
3216
Email: Graham.Higgerson@csiro.au