Alik Akhunov

Institute of Bioorganic Chemistry
83, H. Abdullaev
Tashkent Uzbekistan
700125
Email: ali@ibchem.ccc.uz